Book møde
Beregn
Værd at vide

Hvad er kursfradrag og kurstillæg?

Kursfradrag og kurstillæg er en omkostning, du betaler, når vi udbetaler eller refinansierer dit lån, og når du vælger at indfri et lån. 

Værd at vide om kursfradrag og kurstillæg

Hvad betyder kursfradrag og kurstillæg?
Et kursfradrag eller kurstillæg er en omkostning, du som låntager betaler til dit realkreditinstitut i forbindelse med:   

  • Udbetaling af lån
  • Refinansiering/rentetilpasning af lån
  • Indfrielse af lån 

 

Hvordan beregnes kursfradrag og kurstillæg?
Når du får udbetalt eller refinansieret et lån, betaler du et kursfradrag. Det beregnes som et fradrag til den kurs, realkreditinstituttet har fastsat. Kursfradraget betyder, at du får en lidt lavere kurs på dit lån, end den obligationerne er udstedt til. 

Når du indfrier et lån, betaler du på samme måde et tillæg til den opnåede kurs – det kaldes et kurstillæg.  

Det er forskelligt fra lån til lån, hvor meget du skal betale i kursfradrag eller kurstillæg. Det kommer an på låntypen – herunder bl.a. hvor ofte dit lån refinansieres. Generelt vil udgiften til kursfradrag være højere, jo hyppigere dit lån refinansieres eller rentetilpasses.   

Kursfradraget er ligesom bl.a. bidrag og afregningsprovision indregnet i de årlige omkostninger i procent (ÅOP), som du kan bruge til at sammenligne forskellige lån og lånetilbud med. Se de aktuelle satser for kursfradrag i vores prisblad.
 
Kursfradrag- og tillæg kan ligesom andre omkostninger ændre sig i lånets løbetid, fx hvis realkreditinstituttet ændrer sine priser (se vilkårene i prisbladet).

Her kan du se, hvordan kursfradrag og kurstillæg bliver betalt i forskellige situationer. Vælg den, der er relevant for dig. 

Hvordan betales kursfradrag og kurstillæg?

Du betaler et kursfradrag, som bliver trukket fra lånebeløbet. Du skal med andre ord låne lidt mere for at få udbetalt det beløb, du har brug for. Det gælder for Obligationslån, FlexLife® med fast rente og det variabelt forrentede FlexKort®.
Du betaler et kursfradrag, som bliver indregnet i lånets rente. På den måde betaler du løbende kursfradraget i form af den højere rente. Bemærk, at hvis renten er negativ, vil kursfradraget betyde, at din negative rente mindskes. Det gælder for Kontantlån og de variabelt forrentede FlexLån® og FlexLife®.
Du betaler et kursfradrag, som bliver indregnet i lånets rente. På den måde betaler du løbende kursfradraget i form af den højere rente. Bemærk, at hvis renten er negativ, vil kursfradraget betyde, at din negative rente mindskes. Det gælder for FlexLån® og FlexLife® med variabel rente.
Du betaler et kursfradrag, som bliver indregnet i lånets rente. På den måde betaler du løbende kursfradraget i form af den højere rente. Bemærk, at hvis renten er negativ, vil kursfradraget betyde, at din negative rente mindskes. Det gælder for FlexKort® .
Du betaler ikke kurstillæg, hvis du opsiger lånet rettidigt til en termin eller refinansiering. Indfrier du lånet på andre tidspunkter, betaler du et tillæg til kursen. Det betyder, at du skal betale et højere beløb for at indfri lånet. 

Skal vi se på dine muligheder sammen?

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på her. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.

Er kursfradrag fradragsberettiget?
For kontantlån med fast eller variabel rente omregnes kursfradraget til en lidt højere rente. For variabelt forrentede obligationslån er kursfradraget indregnet i det rentetillæg, som bliver fastsat ved refinansieringen. Kursfradraget indgår i begge tilfælde i renten på lånet – som du kan trække fra i skat.

For fastforrentede obligationslån betyder kursfradraget en lidt højere gæld, som der løber renteudgifter på. Disse ekstra renteudgifter kan også trækkes fra i skat.

Hvor kan jeg se kursfradraget pr. termin?
Du kan se kursfradragsbeløbet (adskilt fra selve renten) på din terminsopkrævning på din BS-udskrift, hvis dit lån er blevet refinansieret mindst én gang efter 1. januar 2018. Beløbet er alene til din information – det er allerede indregnet i din terminsbetaling. 

Er dit lån blevet refinansieret før 2018, vil du først kunne se det præcise kursfradragsbeløb, der indgår i rentebeløbet i dine terminsbetalinger, når lånet refinansieres næste gang

Bliv kunde hos Realkredit Danmark

Tal med os om lån til bolig og få klare anbefalinger. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend.

Se, hvad du får hos os

Fik du svar på dine spørgsmål?

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.

Book møde        Bliv ringet op