Book møde
Beregn
Værd at vide

Hvad er et realkreditlån?

Et realkreditlån er et lån til fx ejerbolig og fritidshus, hvor der tages pant i boligen. Læs mere om lånet her.

Et realkreditlån er et lån til fx en ejerbolig eller et fritidshus, hvor der tages pant i fast ejendom. Du kan også bruge et realkreditlån til finansiering af byggeprojekter på eksisterende boliger. 

Pengene til et realkreditlån kommer fra et realkreditinstitut, som fx Realkredit Danmark. Realkreditinstitutter får pengene ved at udstede obligationer på dine vegne. Når du optager et realkreditlån, betaler du bl.a. et gebyr til banken og realkreditinstituttet, en kurtage samt en afgift til staten. 

Investorerne, som køber obligationerne, får de renter og afdrag, du betaler, mens du har lånet. Realkreditinstituttet får det bidrag, du betaler. Den samlede månedlige udgift kaldes også for terminsydelsen. Bidragssatsen er forskellige fra lån til lån. Den beregnes bl.a. efter, hvor meget af boligen, som er belånt, type af ejendom og størrelsen på lånet.

Værd at vide om realkreditlån

Fik du svar på dine spørgsmål? 

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på her. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.