Book møde
Beregn

Opsigelse af realkreditlån


Hvordan opsiger du et realkreditlån?

Vil du opsige et realkreditlån hos os, skal du give os skriftlig besked om det. Her skal du oplyse, hvilket lån du vil opsige, samt pantnummer og kontrolkode.
 
Vi skal have din opsigelse senest kl. 16 på den sidste bankdag, før opsigelsesfristen udløber.

Langt de fleste lån kan opsiges fire gange årligt – typisk 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober. Hvis en af disse dage falder på en lørdag, søndag eller helligdag, flyttes fristen til sidste bankdag inden.
 
For FlexLån® falder opsigelsesfristen sammen med sidste frist for profilskifte ved rentetilpasning. Den nærmere dato kan du se i lånedokumenterne til dit FlexLån®. Vi kan også hjælpe dig med at finde datoen, hvis du kontakter os. 

Du kan spare mange penge, hvis du er opmærksom på fristen. Så skal du betale mindst mulig differencerente. Opsigelse af et lån kan dog kun betale sig, hvis kursen på den obligation, der skal indfries, er over 100. Er kursen under 100, kan det betale sig at indfri lånet på anden måde.