Book møde
Beregn
Beregningerne er vejledende

Beregningerne er vejledende, og vi tager forbehold for fejl og mangler. Beregningen af ydelser efter skat er baseret på en skatteprocent på 25,6 %. I beregningerne af det FlexLån® har vi forudsat, at renteniveauet er uændret i forhold til i dag. Renten på FlexLån® gælder frem til næste rentetilpasning, og de fremtidige rentetilpasninger er beregnet på baggrund af renteniveauet for i går.

Kontakt os for rådgivning

Vi anbefaler, at du kun bruger beregningerne som pejlemærker og får individuel rådgivning, inden du beslutter dig for at låne. Vi skal altid godkende, at du kan få lånet. Når du ansøger om et lån, tager vi bl.a. stilling til din bolig og dine økonomiske forhold. Ønsker du et lån med variabel rente, afdragsfrihed og/eller restgæld ved udløb, er der skærpede krav til din økonomi. I en helårsbolig kan du typisk låne op til 80 % som realkreditlån.

Hvad er beregningen baseret på?

Beregningen er baseret på flere forhold:

  1. Låntypen, herunder om der er afdragsfrihed eller ej.
  2. De aktuelle kurser efter kursfradrag/-tillæg.
  3. Dit estimat af boligens værdi.
  4. Hvor meget du har belånt boligen og lånets placering i forhold til eventuelle andre lån i ejendommen.

Vær opmærksom på, at beregneren alene viser finansieringsomkostninger. Den medregner ikke øvrige omkostninger, som du også skal betale, hvis du køber fast ejendom. Herunder fx tinglysningsafgift af skødet, ejerskifteforsikringspræmie, egen rådgiver eller advokat, gebyr for garanti for restkøbesum samt flytteomkostninger.

Generelle forudsætninger

Vi kan ikke give lånetilbud på fastforrentede lån, hvor obligationskursen er over 100. Bidragssatsen og de andre omkostninger – og dermed ydelsen – kan ændre sig i lånets løbetid. Du kan læse mere om kursfradrag, bidragssats, bidragstillæg og andre omkostninger under vores produkter på www.rd.dk og www.danskebank.dk eller i Realkredit Danmarks prisblad.