Book møde
Beregn

Pressemeddelelse

22 juli - 2022

Resultat på 1.899 mio. kroner i første halvår af 2022

Realkredit Danmark har offentliggjort sin delårsrapport for 1. halvår 2022

Administrerende direktør Kamille Hammerich Skytte udtaler i forbindelse med regnskabet: 

”Resultatet i 1. halvår 2022 har været solidt. Særligt 2. kvartal har været præget af betydelig usikkerhed på grund af krigen i Ukraine, stigende renter og høje inflationstal, hvilket også begynder at kunne aflæses i aktiviteten på boligmarkedet. Som resultat af stigende renter var den toneangivende kuponrente på lån med fast rente 4% ved udgangen af juni 2022. Mange kunder har som konsekvens af højere renter valgt at konvertere deres lån for at reducere restgælden. 

Det er sandsynligt, at den kommende tid også vil være præget af usikkerhed omkring boligmarkedet, hvilket må forventes at have en vis afdæmpende effekt særligt på førstegangskøbernes boligappetit. Trods stigende renter, højere forbrugerpriser og et mere afkølet boligmarked, oplever vi fortsat et lavt niveau for nedskrivninger, der vidner om en generel robust økonomi samt lave belåningsværdier hos vores kunder.” 


Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Realkredit Danmark-koncernen opnåede i 1. halvår af 2022 et netto resultat på 1.899 mio. kr.  mod 1.948 mio. kr. i 1. halvår 2021. Resultatet i 1. halvår 2022 var påvirket af højere indtægter som følge af konverteringsaktivitet samt lavere indtægter fra investeringsportefølje, højere omkostninger til compliance, digitalisering og lavere nedskrivninger. 

 

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en indtægt på 27 mio. kr. i 1. halvår 2022 mod en udgift på 164 mio. kr. i 1. halvår 2021. Nedskrivninger på udlån relateret til corona krisen var begrænsede i første halvdel af 2022. 

 

  • Realkredit Danmark ønsker at styrke sit fokus på den grønne agenda, og vi har de seneste år iværksat en række initiativer og fordele for kunder, der ønsker at få lån til energiforbedringer. Realkredit Danmark har hjulpet et stigende antal privatkunder med at udskifte deres energikilde eller få lån til energioptimeringer, som vi tilbyder til fordelagtige gebyrer.

 

  • Realkredit Danmark har i 2022 fastholdt sit fokus på grønne obligationsinitiativer. Kundernes reaktioner har været meget positive, og det samlede udlån udgør ultimo juni 18 mia. kroner.

 

  • Boligejere har reageret på stigende renter og en stejlere rentekurve og har vist betydelig interesse for at omlægge fastforrentede lån med henblik på at nedbringe deres restgæld. Der har desuden været øget efterspørgsel på variabelt forrentede lån. Denne ændring i kundernes låneadfærd har naturligvis tiltrukket sig opmærksomhed, men er på linje med det, vi tidligere har set, når rentekurven stejler. I forbindelse med konverteringer til en højere kupon reducerede vores kunder deres restgæld med omkring 3 mia. kr. i årets første seks måneder.

 

  • Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2022 bliver noget lavere end resultatet for 2021.

 

Læs delårsrapporten for 1. halvår 2022

 

Kontakt: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telf.  45 13 20 77.