Book møde
Beregn

Ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S

Selskabsmeddelelse nummer 11/2022 - 31. januar 2022

Realkredit Danmark A/S afholder ordinær generalforsamling den 10. marts 2022, kl. 09.00 på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Godkendelse af RD’s aflønningspolitik og aflønningsrapport 2021
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnersel-skab i overensstemmelse med Revisionsudvalgets anbefaling.
  Revisionsudvalget har i sit forslag til Generalforsamlingen om valg af revisor været uafhængig af tredjeparter og bestemmelser, der begrænser Generalfor-samlingens valg til bestemte kategorier eller lister over revisorer eller revisi-onsfirmaer.
 7. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til underdirektør Henrik Blavnsfeldt, tlf.: 45 13 20 76