Book møde
Beregn

Årsrapport 2021

03 februar - 2022
Årets resultat i Realkredit Danmark: 3.669 mio. kr. 

Realkredit Danmark har offentliggjort sin årsrapport for 2021.

Administrerende direktør Carsten Nøddebo udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Vi har i 2021 haft en samlet udlånsvækst på 15 mia. kr., hvor der især i 2. halvår af 2021 har været en tilfredsstillende udlånsvækst på 12 mia. kr., herunder en meget positiv udvikling på privatkundemarkedet. På trods af Corona-krisen kom dansk økonomi bemærkelsesværdigt stærkt gennem 2021. Det afspejler sig i niveauet for hensættelserne, der er tilbage på et normaliseret niveau.

Vi glæder os desuden over den store interesse for grønne obligationer og den grønne omstilling blandt erhvervskunder og investorer samt den fortsatte vækst i udlån i FlexLife®, hvor den nye mulighed for at optage denne låntype med fast rente yderligere har forstærket efterspørgslen blandt både eksisterende og nye kunder. Resultatet er som ventet lavere end i 2020, hvilket primært skyldes lavere bidragsindtægter samt øgede omkostninger til compliance og digitalisering.”

 

Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Realkredit Danmark-koncernen opnåede i 2021 et nettoresultat på 3.669 mio. kr. mod 3.883 mio. kr. i 2020. Resultatet var påvirket af lavere indtægter fra udlånsaktiviteterne, en stigning i de løbende omkostninger til compliance og digitalisering samt lavere nedskrivninger på udlån.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 269 mio. kr. i 2021 mod 335 mio. kr. i 2020. Nedskrivningerne var således i 2021 på et mere normaliseret niveau.

 

  • I 2021 steg den nominelle obligationsrestgæld med 15 mia. kr. Den samlede privatkundeportefølje steg med 4 mia. kr. Væksten i udlånet til privatkunder steg i anden halvdel af året.

 

  • Realkredit Danmark fastholdt i 2021 sit fokus på grønne obligationer, og kunderne har taget meget positivt imod vores grønne lån. Pr. 31. december 2021 beløb det samlede udlån sig således til 16,9 mia. kr.

 

  • Siden Realkredit Danmark lancerede FlexLife®, først med variabel rente og senere med fast rente, har der været en konstant og meget positiv udvikling i den samlede portefølje af FlexLife®-lån. Pr. 31. december 2021 udgjorde det samlede udlån i disse låntyper 76 mia. kr. Den gennemsnitlige belåningsgrad for kunder med FlexLife®-lån er bedre end den gennemsnitlige belåningsgrad for resten af låneporteføljen.

 

  • Fastforrentede lån har både en lav risiko og en lav margin. Lån med fast rente er nu igen den foretrukne låntype blandt boligejerne i Danmark, og i kombination med at kunderne i stigende grad afdrager på deres lån, resulterede dette i et mindre fald i bidragsindtægterne.

 

  • Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2022 bliver noget lavere end resultatet for 2021.

 

Læs årsrapport for 2021 (pdf)

Læs årsrapport for 2021 (xhtml)

 

Kontaktperson: Administrerende direktør Carsten Nøddebo, telefon 45 13 20 82.