Book møde
Beregn

Korrektion til nr. 13 Endelige udbudte mængder på auktioner over obligationer i serie 10F og 10G

Selskabsmeddelelse nummer 14/2022 - 3. februar 2022

Af selskabsmeddelelse nr. 13 fremgår det fejlagtigt, at der skal refinansieres statsgaranterede FlexLån® for ca. DKK 4,6 mio. Det korrekte beløb er DKK 4,6 mia. Rettelsen fremgår af nedenstående.

Realkredit Danmark offentliggør hermed de endelige mængder SDRO, der udbydes på auktionen til refinansiering af FlexLån® i serie 10F og 10G pr. 1. april 2022. 

De nøjagtige vilkår for auktionerne fremgår af bilag 1

Realkredit Danmark skal derudover refinansiere statsgaranterede FlexLån® i serie 10A for ca. DKK 4,6 mia. Disse obligationer vil blive solgt torsdag den 24. februar 2022 kl. 11.30. Interesserede kan rette henvendelse til RD Funding på nedennævnte telefonnummer. 


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Head of RD Funding, Christian Rosenstand, på telefon 45 13 20 19.