Book møde
Beregn

Åbning af nye fastforrentede obligationer

Selskabsmeddelelse nummer 16/2022 - 7. februar 2022

 

Realkredit Danmark A/S åbner nye fastforrentede, konverterbare, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). Obligationerne har følgende karakteristika:

 

Nominel
rente
Serie Lånetype Lukker for
udstedelse
Udløb
2,00% 22S  Annuitet 31-08-202301-10-2043
 2,5%27SAnnuitet med mulighed for
afdragsfrihed op til 10 år
31-08-202301-10-2053
 2,5%28SAnnuitet med mulighed for
afdragsfrihed op til 30 år
 31-08-202301-10-2053

 

Obligationerne bliver udstedt i danske kroner fra Kapitalcenter S. De særligt dækkede realkreditob-ligationer vil blive benyttet til finansiering af fastforrentede lån med op til henholdsvis 20 års løbe-tid og 30 års løbetid.  


De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.