Book møde
Beregn

Åbning af nye fastforrentede obligationer

Selskabsmeddelelse nummer 20/2022 - 14. februar 2022

Realkredit Danmark A/S åbner nye fastforrentede, konverterbare, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). Obligationerne har følgende karakteristika:

Nominel
rente
Serie Lånetype Lukker for
udstedelse
Udløb
 1,0% 20S Annuitet 31-08-202301-10-2033
 1,5%21SAnnuitet 31-08-202301-10-2038
 2,5%23SAnnuitet 31-08-202301-10-2053

 

Obligationerne bliver udstedt i danske kroner fra Kapitalcenter S. De særligt dækkede realkreditobligationer vil blive benyttet til finansiering af fastforrentede lån med op til henholdsvis 10, 15 og 30 års løbetid.  

De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.