Book møde
Beregn

Obligationsudtrækning, Realkredit Danmark A/S

Selskabsmeddelelse nummer 21/2022 - 18. februar 2022

I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om obligationsudtrækning vedrørende Real-kredit Danmark A/S pr. 18. februar 2022 for nedenstående terminer.

pr. 01.04.2022 (4 terminers obligationer),
pr. 11.06.2022 (2 terminers obligationer) og
pr. 01.07.2022 (2 terminers obligationer).

Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk. 

Bemærk, at DK0004616950 fremgår af vedlagte liste selvom publiceringsdatoen er ændret til 29. marts 2022 pga. negativ kupon. Det betyder,

Trækningsbeløbet ligger fast, men den negative kupon bliver modregnet i det udtrukne beløb inden udbetaling til investor
Hvis trækningsbeløbet ikke er tilstrækkeligt til at dække betaling af den negative kupon, vil der blive foretaget en ekstra udtrækning på basis af markedskurs (uden betaling) svarende til det resterende beløb
Der vil ikke blive beregnet foreløbig trækningsprocent i ovennævnte ISIN frem til publicerings-datoen.

 
For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 
45 13 20 68.