Book møde
Beregn

Auktioner over obligationer til refinansiering af RD Cibor6® og RD Cibor6® Green

Selskabsmeddelelse nummer 36/2022 - 7. april 2022

Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af RD Cibor6® og RD Cibor6® Green pr. 1. juli 2022. Auktionerne vil blive afholdt den 19. og 20. maj 2022. 

Til brug for auktionerne åbner Realkredit Danmark to nye 4-årige obligationer uden rentegulv til refinansiering af henholdsvis RD Cibor6® og RD Cibor6® Green. Obli-gationerne vil på sigt blive anvendt til lånetilbud. På auktionen skal investorer byde på tillægget til CIBOR 6M. 

De nye obligationers karakteristika fremgår af vedlagte bilag. De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddelelse, så snart de foreligger.

Vedlagte bilag beskriver de nærmere vilkår for auktionerne samt de foreløbige udbudte mængder. 

De endelige udbudte mængder offentliggøres primo maj.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.