Book møde
Beregn

Åbning af nye fastforrentede obligationer

Selskabsmeddelelse nummer 42/2022 - 27. april 2022

Realkredit Danmark A/S åbner nye fastforrentede, konverterbare, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). Obligationerne har følgende karakteristika:

Nominel
rente
Serie Lånetype Lukker for
udstedelse
Udløb
 3,0% 22S Annuitet 31-08-202301-10-2043
 4,0%28SAnnuitet med mulighed for
afdragsfrihed op til 30 år
 31-08-202301-10-2053

 

Obligationerne bliver udstedt i danske kroner fra Kapitalcenter S. De særligt dækkede realkreditobligationer vil blive benyttet til finansiering af fastforrentede lån med op til 20 henholdsvis 30 års løbetid.  


De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.