Book møde
Beregn

Åbning af nye fastforrentede obligationer

Selskabsmeddelelse nummer 47/2022 - 9. maj 2022

Realkredit Danmark A/S åbner nye fastforrentede, konverterbare, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). Obligationerne har følgende karakteristika:

Nominel
rente
Serie Lånetype Lukker for
udstedelse
Udløb
 4,0% 23S Annuitet 31-08-202301-10-2053
 4,0%27SAnnuitet med mulighed for
afdragsfrihed op til 10 år
 31-08-202301-10-2053

 

Obligationerne bliver udstedt i danske kroner fra Kapitalcenter S. De særligt dækkede realkreditobligationer vil blive benyttet til finansiering af fastforrentede lån med op til 30 års løbetid.  


De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.