Book møde
Beregn

Kort beskrivelse af ekstraordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S 

Selskabsmeddelelse nummer 67/2022

22 juli - 2022
Realkredit Danmark A/S har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling kl. 10.00 på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

Ad punkt 1. Forslag om indvælgelse af Head of Commercial Real Estate Linda Fagerlund i selskabets bestyrelse:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 2. Forslag om indvælgelse af Tribe Lead Buying & Owing Real Estate DK Peter Smith i selskabets bestyrelse:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 3. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer:
Der forelå intet under dette punkt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Glenn Söderholm som formand og Magnus Thor Agustsson som næstformand.

Revisionsudvalget består herefter af Jesper Koefoed som formand og Peter Smith.

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist Jacob Elverum, tlf.: 45 13 20 11