Book møde
Beregn

Auktioner over obligationer i serie 10F og 10G til refinansiering af FlexLån®

Selskabsmeddelelse nummer 80/2022 - 13. september 2022

Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexLån® pr. 1. januar 2023. Auktionerne i serie 10F og 10G vil blive afholdt i perioden 21. november til 25. november 2022. 

Da der kan ske ændringer af refinansieringsbeløbene og fordelingen på de enkelte årgange, fastlægges de specifikke auktionsdatoer per ISIN kode først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilaget

De foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® i serie 10F og 10G vil blive opdateret ugentligt på rd.dk/Investor fra og med uge 40.

De endelige udbudte mængder og de enkelte ISIN koders specifikke auktionsdage offentliggøres i uge 44.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.