Book møde
Beregn

Kort beskrivelse af ekstraordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S

Selskabsmeddelelse nummer 103/2022 

24 november - 2022
Realkredit Danmark A/S har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling kl. 8.00 på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

Ad punkt 1. Forslag om valg af Christian Bornfeld, Head of Personal Customers & FC Risk & Prevention i Danske Bank A/S, til selskabets bestyrelse:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 2. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer:
Der forelå intet under dette punkt.

Straks derefter trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig med Christian Bornfeld som formand og Magnus Thor Agustsson som næstformand for bestyrelsen.

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Head of Business Risk & Governance Helle Meineche, tlf.: 21 55 87 42