Book møde
Beregn

Åbning af ny variabelt forrentet obligation til finansiering af FlexKort®

Selskabsmeddelelse nummer 104/2022 - 24. november 2022

Realkredit Danmark åbner en ny særligt dækket realkreditobligation (SDRO) til finansie-ring/refinansiering af FlexKort®.


Obligationen åbnes med følgende karakteristika:

Reference-
rente
Serie Valuta Rente-
gulv
Rente-
tillæg
Initial
rente*
AmortKonventionUdløb
CITA 6M 11F DKK Nej 0,60%1,00%Hybrid**

Faktisk/ 
faktisk

01-07-2026

*) Den initiale rente er gældende frem til 1.1.2023. 
**) Obligationerne amortiseres i samme omfang, som de lån obligationerne har finansieret. Lånene er enten stående lån eller annuitetslån.

De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddelelse snarest.

 


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.