Book møde
Beregn

Auktioner over obligationer i serie 10F og 10G til refinansiering af FlexLån®

Selskabsmeddelelse nummer 110/2022 - 14. december 2022

Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexLån® pr. 1. april 2023. 

Auktionerne vil blive afholdt fra og med mandag den 6. februar til og med fredag den 10. februar 2023. Da der kan ske ændringer af refinansieringsbeløbene og fordelingen på de enkelte årgange, fastlægges de specifikke auktionsdatoer per ISIN kode først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilag 1

De foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® i serie 10F og 10G vil blive opdateret ugent-ligt på rd.dk/investor fra og med uge 2.

De endelige udbudte mængder og de enkelte ISIN koders specifikke auktionsdage offentliggøres i slutningen af uge 5.


Direktionen

 
Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.