Book møde
Beregn

Obligationsudtrækning, Realkredit Danmark A/S

Selskabsmeddelelse nummer 15/2024 - 23. februar 2024

I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om obligationsudtrækning vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 23. februar 2024 for nedenstående terminer.

pr. 01.04.2024 (4 terminers obligationer) og
pr. 01.07.2024 (2 terminers obligationer).

Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk . 

Bemærk, at DK0004616950 fremgår af vedlagte liste selvom publiceringsdatoen er ændret til 25. marts 2024 pga. negativ kupon. Det betyder,

  • Trækningsbeløbet ligger fast, men den negative kupon bliver modregnet i det udtrukne beløb inden udbetaling til investor
  • Hvis trækningsbeløbet ikke er tilstrækkeligt til at dække betaling af den negative kupon, vil der blive foretaget en ekstra udtrækning på basis af markedskurs (uden betaling) svarende til det resterende beløb
  • Der vil ikke blive beregnet foreløbig trækningsprocent i ovennævnte ISIN frem til publiceringsdatoen.

 

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.


Med venlig hilsen

Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.