Book møde
Beregn

Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2024

Selskabsmeddelelse nummer 21/2024 - 22. marts 2024

Med virkning fra 1. april 2024 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6® (RO), FlexGaranti® og RenteDyk®.

Se vedlagte bilag.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.