Book møde
Beregn

Resultat af auktion over SDRO i serie 11F, 12E og 12F

Selskabsmeddelelse nummer 41/2024 - 29. maj 2024

Realkredit Danmark har afholdt auktioner over obligationer i serie 11F, 12E og 12F til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® Green og RD Cibor6® pr. 1. juli 2024.

Resultatet af auktionerne fremgår af vedlagte bilag.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.