Book møde
Beregn

2023: Året der kommer på boligmarkedet

Boligmarkedet vendte fuldkommen på hovedet i løbet af 2022. Høj aktivitet og stigende priser blev erstattet af store prisfald og den laveste aktivitet i godt ti år. Så hvad skal vi forvente i 2023?

06 januar - 2023

Hvad vil der ske på det danske boligmarked i 2023? Det giver Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig her sit bud på, men først efter et hurtigt tilbageblik på året, der gik. For som bekendt er man ofte nødt til at kende fortiden for at forstå fremtiden.

Boligmarkedet i 2022 – kort fortalt
Boligmarkedet var på en rutsjebanetur i 2022. På bagkant af covid-19 blev priserne først ved med at stige, men i andet halvår gik det den anden vej med et historisk hurtigt skifte på boligmarkedet. Københavnske ejerlejligheder faldt med godt 10 procent, mens prisfaldene på det brede parcelhusmarked var en anelse lavere.

”Danskerne mødte kraftig økonomisk modvind i 2022. Inflationen rundede 10 procent i efteråret, og da vores lønninger generelt ikke fulgte med, oplevede vi en voldsom nedgang i vores købekraft. Derfor har mange danskere skåret i det løbende forbrug og prioriteret anderledes i hverdagen,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Samtidig bidrog inflationen til en kraftig stigning i realkreditrenterne, så det blev dyrere at låne penge til at købe bolig. Renten på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån gik fra godt 1,5 % i starten af året til 5 % i slutningen af året, og vi sagde også pænt farvel til negative renter på variabelt forrentede lån, der røg op i omegnen af 3 %.

Så her står vi nu: Høje renter presser boligmarkedet, og inflationen presser privatøkonomierne. Hvad vil det betyde for boligmarkedet i 2023?

Kraftig økonomisk modvind i 2022

"Inflationen rundede 10 procent i efteråret, og da vores lønninger generelt ikke fulgte med, oplevede vi en voldsom nedgang i vores købekraft. Derfor har mange danskere skåret i det løbende forbrug og prioriteret anderledes i hverdagen." -Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark

Forventet prisfald på mellem 10 og 20 procent
Ifølge Christian Hilligsøe Heinig har vi formentlig ikke set den fulde effekt af rentestigningerne endnu:

”Usikkerheden på boligmarkedet forsvinder nok ikke lige foreløbig. Vi forventer, at væksten og beskæftigelsen falder, og derfor vurderer vi også, at boligpriserne vil falde yderligere i 2023. Huspriserne er allerede faldet med godt 6 procent siden toppen i 2022, men vi regner med et samlet fald på mellem 10 og 20 procent,” siger han.

De største prisfald bliver formentlig i de dyreste områder af landet som fx København, Frederiksberg og Nordsjælland – og ikke mindst de områder, hvor priserne omvendt også er steget mest de senere år.

”Det er dog kun prognoser, og de sidste par år har mindet os om, at intet kan forudsiges med sikkerhed. Udviklingen i inflationen, i renterne og på arbejdsmarkedet kan bidrage til både et større eller mindre prisfald end det, vi aktuelt forventer,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Plads til optimisme og håb om stabilisering
Det hele er dog ikke ren pessimisme. For det første forventes inflationen at falde væsentligt i løbet af 2023. Og for det andet forventes lønvæksten at tage til, så danskernes købekraft forhåbentligt udvikler sig mere gunstigt end i 2022.

”Et fald i inflationen vil ikke gøre det billigere at være dansker, for priserne ventes stadig at stige – blot i mindre tempo end tidligere. Men aftagende inflation og sløj vækstudvikling vil alt andet lige betyde, at centralbankernes renteforhøjelser vil tage af i styrke og formentlig slutte i løbet af første halvår af 2023,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Det giver håb om, at realkreditrenterne er ved at have toppet, og måske endda kan falde lidt i løbet af andet halvår af 2023. Dertil kommer, at de faldende boligpriser i sig selv vil bidrage til at stabilisere boligmarkedet, da det bliver billigere for nye købere at få adgang til boligmarkedet og dermed giver flere mod på at give sig i kast med boligkøb.

Boligkøb i 2023: Fokusér på dit behov – men vær kritisk


Timing er en bekymring i de fleste bolighandler: Er det nu det rigtige tidspunkt at sælge og købe? Og med de aktuelle udsigter for boligmarkedet er spørgsmålet ikke ligefrem blevet mindre centralt, vurderer Christian Hilligsøe Heinig:

”Som markedet ser ud lige nu, er mange potentielle købere nervøse for at købe for dyrt. Men du bør aldrig sætte hele din tilværelse på pause, fordi du frygter en mulig udvikling på boligmarkedet. Måske går det slet ikke som forventet? Det er altid mere held end forstand, når nogen formår at købe bolig på bunden og sælge på toppen,” siger han.

I stedet bør den primære faktor i beslutninger om køb og salg ifølge cheføkonomen være dit og familiens konkrete boligbehov – både her og nu og i fremtiden. En lang tidshorisont i boligen har nemlig to væsentlige fordele: Du afskærmer dig fra kortsigtede prisudsving på boligmarkedet, og du mindsker dine samlede udgifter til køb og salg af bolig.

Der er dog mulighed for som boligkøber at udnytte markedssituationen til sin fordel:

”Som køber bør du se kritisk på udbudspriserne og forsøge at få et godt nedslag i prisen. På den måde kan du komme eventuelle yderligere prisfald på boligmarkedet i forkøbet,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Hvad koster det at låne til din bolig?

Regn på dit lån og få en vejledende beregning. Eller tal med os, hvis du vil have en personlig beregning. Book møde eller ring på 70 15 15 16

Salg af bolig i 2023: Det gode salg kræver en skarp udbudspris


Mange boligejere tøver for tiden med at gå i markedet og sætte deres bolig til salg. Det skyldes blandt andet risikoen for lange liggetider, og at de realistiske salgspriser er markant mindre attraktive nu end for fx et halvt eller helt år siden.

”Skal du sælge, må du ikke være for optimistisk på prisen, men heller ikke risikere at sælge din bolig for billigt. En skarpt placeret udbudspris kan dog gøre en stor forskel. Der er mange boliger til salg, som endnu ikke er blevet tilpasset de mere udfordrende tider på markedet, så hvis du lægger din udbudspris lidt lavere end sammenlignelige boliger, kan det skabe aktivitet på boligen og dermed øge sandsynligheden for et salg,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Det er dog en svær balance, fordi mange købere forventer et pænt prisnedslag på det aktuelle marked – skarp udbudspris eller ej. Derfor kan man ifølge cheføkonomen ikke på forhånd sættes to streger under den rette strategi for den enkelte boligsælger. 

”Forhåbentligt kan du få god sparring fra din ejendomsmægler undervejs i salgsprocessen, og så bør du følge godt med i markedet i forhold til både udbudspriser og salgspriser i dit område,” siger han.

Skal du ud at købe ny bolig efter salget, er det værd at huske på, at de lavere priser her kommer dig til gode. Det kan være med til at kompensere for den lavere salgspris på din bolig. Og har du planer om at flytte til en dyrere bolig, når du har solgt, kan den aktuelle markedssituationen faktisk vendes til din fordel, hvis du formår at få en attraktiv pris hjem på den nye bolig. 

Boligskattereformens betydning for boligmarkedet

Vil boligskattereformen påvirke boligmarkedet i 2023?

Boligskattereformen kan blive et tema for boligmarkedet i 2023. Men da selve reformen ikke får store konsekvenser for langt hovedparten af boligmarkedet, vil det formentlig primært være usikkerheden om reformens betydning, der skaber fokus. Det skyldes dels, at mange mennesker endnu ikke har fået deres boligs nye vurdering endnu og desuden mangler viden om reformens indhold.

Hvad går boligskattereformen ud på?

Boligskattereformen bliver efter planen implementeret den 1. januar 2024 og vil kort fortalt øge den samlede boligbeskatning for ejerlejligheder og liebhaverboliger i større byområder. Omvendt vil de fleste ejere af boliger på landet og i mindre byområder komme til at betale lidt mindre i skat.

Realkredit Danmark forventer, at omtrent to ud af tre boligejere kommer til at betale en smule mindre eller nogenlunde det samme som tidligere, mens en relativ lille andel af boligejerne vil få en såkaldt skatterabat af en betydelig størrelse.

Hvilken betydning har en skatterabat for boligejere?

Omtrent hver 3. boligejer ventes at få en skatterabat, og kun en mindre andel af disse vil opleve at få en skatterabat af en betydelig størrelse. Skatterabatten er permanent og friholder boligejere for en ekstra skatteregning ved overgangen til det nye boligskattesystem. Men den betyder samtidig, at købere af ens bolig efter 1. januar 2024 skal betale mere i boligskatter end, hvad man selv har betalt. Så hvis du får en skatterabat, er det ikke nødvendigvis kun positivt, da rabatten altså øger den fremtidige skattebyrde for nye købere efter 1. januar 2024 – og derfor kan den medføre en negativ priseffekt på din bolig. 

Hvilke boliger får skatterabatter?

Det er især ejerlejligheder og liebhaverboliger, der bliver ramt af en skatterabat. Vi vurderer, at boligskattereformen vil give en negativ priseffekt på markedet for ejerlejligheder i København på omkring 10 procent. Parcelhusmarkedet vil derimod få lidt medvind. 

Den negative priseffekt på boliger med betydelige skatterabatter vil muligvis allerede indfinde sig i løbet af 2023. Men manglende viden og vurderinger kan gøre, at prisgennemslaget først viser sig senere. Og måske vil vi op mod den 1. januar 2024 opleve en hel del købsinteresse, da mange gerne vil opnå den permanente skatterabat, hvis man regner med en lang tidshorisont i boligen efter køb.

Bliv kunde hos Realkredit Danmark

Tal med os om lån til bolig og få en klar anbefaling. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend. 

Se, hvad du får hos os

Fik du svar på dine spørgsmål?

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på her. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.

Book møde    Bliv ringet op