Book møde
Beregn
Værd at vide

Hvad er brutto og netto ved huskøb?

Brutto og netto er den månedlige ydelse på dit realkreditlån før og efter skat. Men i en salgsopstilling betyder ordene noget andet – få forklaringen her. 

Værd at vide om brutto og netto

Hvad er brutto og netto helt kort?
Bruttoydelsen fortæller dig, hvad lånet koster alt inklusiv – altså rente, bidrag og evt. afdrag. Derfor vil brutto altid være højere end netto, da bruttoydelsen ikke er fratrukket eventuelle renter, som nettoydelsen er.  

Det er en god idé at tage stilling til lån og boligkøb ud fra bruttoydelsen. På den måde, er der mest luft i økonomien, samtidig med at der er mindre risiko for, at du sætter dig for dyrt.

Hvad er forskellen på brutto og netto ved lån?
Forskellen på netto og brutto er i bund og grund fradrag. De viser, hvad det koster at låne til boligen før og efter fradrag. 

Bruttoydelsen er det, du skal betale for realkreditlånet. Det vil altså sige renter, bidrag og afdrag – medmindre du har afdragsfrihed. Brutto er med andre ord det beløb, der bliver trukket fra din konto. 

Nettoydelsen er ydelsen, efter skattefordelen er indregnet. Det inkluderer fradrag for udgifterne til bidrag og rente, som kommer i form af et højere fradrag på dit skattekort.

Hvad er brutto- og nettoydelse i en salgsopstilling?
Når du kigger på en salgsopstilling, vil der også stå brutto og netto. De to begreber dækker over dine udgifter ved at eje boligen før og efter skat. De minder om brutto og netto ved et lån, men der er nogle vigtige forskelle på de to.

Bruttoydelsen i en salgsopstilling dækker over alle de udgifter, du har ved at eje boligen. Ydelsen er typisk beregnet ud fra en standardfinansiering samt oplysninger om fx ejendomsskat, fællesudgifter, antenneforening og hybridnet. Den indeholder også eventuelle ydelser på gæld, som overtages af køber uden for købesummen. 

Brutto indeholder ikke forbrug, såsom vand og varme. Dem skal du medregne i dit kommende budget ved huskøb.

Nettoydelsen er en opgørelse af, hvor meget du selv skal betale efter fradrag for renteudgifter. 

Bliv kunde hos Realkredit Danmark

Tal med os om lån til bolig og få klare anbefalinger. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend. 

Se, hvad du får hos os

Fik du svar på dine spørgsmål?

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på her. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.

Book møde       Bliv ringet op