Book møde
Beregn
værd at vide

Skal du vælge fast eller variabel rente? 

Fast eller variabel rente? Begge har fordele og ulemper. Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på.

Skal vi se på dine muligheder sammen?

Fast eller variabel rente?  Lad os regne på dit lån. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.

Book møde

Om fast eller variabel rente er det bedste valg for dit realkreditlån afhænger af mange ting – ikke mindst din risikovillighed. Der er nemlig fordele og ulemper ved begge typer.

Det er vigtigt, at du ikke kun kigger på omkostningerne her og nu. Hvis du tror, at renten falder de kommende år, kan det være en fordel med en variabel rente. Tror du omvendt, at renten stiger, kan det være en fordel med et fastforrentet lån. 

En fast rente er for dig, som gerne vil have tryghed og vide, hvad du skal betale i rente hele lånets løbetid. Renten på et fastforrentet lån er typisk højere end på det variabelt forrentede lån, du kan få på samme tidspunkt. Men hvis renten stiger, stiger dine boligudgifter også, når lånet med variabel rente skal rentetilpasses – eller du ønsker at omlægge.

Værd at vide

Hvad er forskellen på fast eller variabel rente?

Den store forskel ligger i trygheden. Fast rente er sikker og lidt dyrere, mens variabel rente er mere usikker og billigere her og nu. Bidraget er højere på lån med variabel rente.

Det klassiske realkreditlån er det fastforrentede obligationslån, hvor du kender renten i hele lånets løbetid, da den er fastlåst. Det giver en større tryghed, da du ved, at dine boligudgifter ikke bliver påvirket, selvom markedsrenten stiger. Udgifterne falder dog heller ikke, hvis markedsrenten falder. 

Hvis det generelle renteniveau ændrer sig, kan du omlægge lånet og enten reducere restgælden eller få en lavere ydelse.

Et lån med variabel rente vil altid være billigere her og nu. Det skyldes, at den variable rente normalt er lavere end den faste, du kan få på samme tidspunkt. Ulempen er, at renten kan ændre sig i lånets løbetid. Hvis renten stiger, stiger dine boligudgifter også, og den kan overstige den faste rente, du kunne have fået, da du optog lånet.

Et realkreditlån med variabel rente bliver automatisk rentetilpasset med jævne mellemrum – fx hvert tredje eller femte år. Det betyder helt simpelt, at dit lån får en ny rente, og din ydelse kan stige eller falde. Derfor stiller et realkreditlån med variabel rente højere krav til robustheden af din privatøkonomi. Renten kan låses i op til 10 år på nogle lån.

Se vores forskellige låntyper her

Hvilke fordele og ulemper er der ved fast og variabel rente?

Renten er en central del af et realkreditlån. Den er det beløb, du betaler for at låne penge. Valget mellem de to renteformer afhænger meget af din egen risikovillighed.

Fordelene ved et lån med fast rente er, at du ved, hvad du skal betale i rente i hele lånets løbetid – også selvom  det generelle renteniveau stiger. Bidraget er mindre sammenlignet med et lån med variabel rente. Ulemperne er fx, at renten typisk er højere end på et lån med variabel rente, når du optager lånet. Du går samtidig glip af en eventuel besparelse, hvis renten falder – eller blot ikke stiger – som du kan opnå med et lån med variabel rente. Men du har dog mulighed for at omlægge dit lån hvis markedsrenten falder eller stiger

Fordelene ved en variabel rente er, at du typisk sparer penge i starten af lånet, da ydelsen er lavere end på et fastforrentet lån. Du får samtidig en økonomisk gevinst, hvis renten falder fremadrettet. Ulemperne er, at du betaler mere i bidrag, og du skal betale mere, hvis renten stiger. Du ved dermed ikke, hvordan din boligøkonomi ser ud om 5 – 10 år.

Hvem kan få et lån med variabel rente?

Det er ikke altid, du har frit valg mellem alle typer af realkreditlån. Vi laver hver gang en individuel vurdering, hvor vi bl.a. ser på, hvor meget du skal låne, hvor meget du tjener, og hvad din bolig er værd. Variabel rente kræver en større robusthed, så der er luft i økonomien til, at renten kan stige, og den månedlige ydelse kan blive større. 

Hvis du vil have en idé om, hvor stort et realkreditlån med variabel rente, du kan få, kan du gange husstandens indkomst med fire. Beløbet fortæller dig, hvad din samlede gæld må være, hvis du låner over 60 % af boligens værdi.

Eksempel: Tjener husstanden 500.000 kroner om året, må gælden max. være 2 mio. kroner. Vær opmærksom på, at dette kun er et vejledende eksempel.

Hvordan fastsættes renten på et realkreditlån?

Der er flere ting, som har indflydelse på den endelige rente på et realkreditlån. Renten er omkostningen ved at låne penge, og den afhænger fx af:

 

Renten har både betydning for, hvor meget du skal betale i ydelse, samt hvad det vil koste at indfri gælden. Du får automatisk en ny rente, næste gang dit lån med variabel rente skal rentetilpasses, hvis du ikke foretager dig noget.

Skal jeg omlægge til fast eller variabel rente?

Realkreditlån med fast og variabel rente kan indfris før det aftalte udløbstidspunkt. Det betyder, at du kan optage et nyt realkreditlån, som du betaler det gamle af med. Når du skal omlægge før tid, skal du betale nogle gebyrer. Det kan i nogle tilfælde være en god investering, da du sparer penge i det lange løb. 

Du kan nemlig med fordel løbende følge med i rentens udvikling. Hvis renten er faldet, kan det måske give mening at omlægge dit variabelt forrentede lån til et fastforrentet. Det kan også være, du gerne vil have mere tryghed eller låne ekstra. 

Det vil altid være en individuel vurdering, om en låneomlægning kan betale sig for dig. Det kan som regel betale sig at omlægge et realkreditlån til en lavere fast rente, hvis du har en restgæld på mere end 500.000, samt når renten er 1 - 1,5 procentpoint lavere end på dit nuværende lån. 

Bliv kunde hos Realkredit Danmark

Tal med os om lån til bolig og få klare anbefalinger. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend. 

Se, hvad du får hos os

Fik du svar på dine spørgsmål?

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på her. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.

Book møde       Bliv ringet op