Book møde
Beregn
Rentetilpasning april

Vores anbefalinger og forventninger til renten

Brug rentetilpasningen som en anledning til at overveje om du har det rette lån. Her vil der normalt være færrest mulige omkostninger for dig, hvis der skal laves justeringer af din boligøkonomi.

Hvad er det rigtige lån for dig?

Vi vil meget gerne hjælpe dig videre. Ring til os på 70 15 15 16 – eller book et møde med en af vores rådgivere.

Vores anbefalinger

Rentebindingsperiode

Realkreditrenterne er steget overraskende meget gennem det seneste års tid, og det betyder, at mange nok gør deres overvejelser i forhold til, om der i denne omgang skal justeres på rentebindingsperioden, og dermed hvorvidt der skal tages mere eller mindre renterisiko ind i boligøkonomien. 

Ingen kender imidlertid den fremtidige renteudvikling, og der er derfor ikke på forhånd nogen, der kan sige, hvad der er det optimale valg af rentebindingsperiode. Det betyder derfor også, at valget af rentebindingsperiode bør afstemmes efter de traditionelle individuelle forhold – altså din risikoprofil, dvs. hvordan trives du med renteusikkerheden i hverdagen, din/jeres økonomiske styrke – altså har man råd til at påtage sig renterisikoen samt den forventede tidshorisont i boligen. Du bør således ikke binde renten på dit FlexLån® i længere tid end du regner med at bo i din bolig, da det kan blive dyrt, hvis du skal ud af lånet før næste rentetilpasning.

Afdrag vs. afdragsfrihed

Har du ikke anden dyr gæld ved siden af dit realkreditlån, og har du i dag afdragsfrihed og ingen større friværdi i boligen, anbefaler vi, at du begynder at afdrage på dit lån. Det sikrer en mere robust privatøkonomi over tid.

Har du lidt ekstra luft i økonomien, kan du med fordel overveje det såkaldte FlexLån® T, hvor man kan sætte ekstra turbo på afdragene og opbygge en vis buffer mod evt. fremtidige rentestigninger.

Har du anden dyrere gæld ved siden af dit realkreditlån? I så fald kan det ofte betale sig at vælge afdragsfrihed på realkreditlånet for at få afdraget hurtigere på den dyrere gæld. På den måde sparer du renteudgifter over tid.

Har du relativ lav gæld og ser ikke noget behov for at blive gældfri i din bolig? Overvej at sætte afdragene på pause. De sparede afdragsbetalinger kan give mere luft i den daglige økonomi eller bruges til at booste pensionsopsparingen, hvis der er behov for dette.

Fleksibilitet, friværdi og frie midler

Hvis du ønsker mere fleksibilitet i din boligøkonomi, kan du overveje at omlægge til FlexLife®. FlexLife® giver dig mulighed for at skrue op eller ned for afdragene, så det passer til din situation – blot du holder dig inden for lånets rammer, som aftales, inden du optager lånet. Der er også mulighed for at få afdragsfrihed op til 30 år.

Læs mere om mulighederne med FlexLife®

Udnyt evt. friværdi i din bolig, hvis du går med tanker om fx boligforbedring, ny bil eller noget helt tredje. Det kan også være, at du kan samle din gæld i et lån, hvis du har anden gæld ved siden af. I begge tilfælde kan det ofte være en fordel samtidig at omlægge dit nuværende FlexLån® til et nyt samlet lån. Det kan eventuelt give samlet set lavere bidragsbetalinger for dig.

Har du placeret en større sum af frie midler på kontoen til ingen forrentning, og ikke har planer om at bruge pengene over de kommende år eller investere dem, så kan det være en overvejelse værd at lave et ekstraordinært afdrag på dit realkreditlån.

Forventninger til renten


Skal vi se på dine muligheder sammen?

Tal med os i god tid inden 31. januar, hvis du overvejer at ændre på dit lån.